Bedrijf

Wie zijn we?

In 1990 zijn we gestart met de kweek van champignons. Onze stiel hebben we geleerd bij onze ouders die tevens een champignonkwekerij hadden. Deze lag in het centrum van Wevelgem. Doordat er veel herstellingen nodig waren om deze operationeel te houden werd besloten om met een nieuwe champignonkwekerij te starten.

Momenteel bestaat onze hoofdactiviteit in het verhandelen van champignons en wilde boschampignons. (klein en groothandel). Daarnaast kweken we onze eigen shiitake.

De ligging

Ons bedrijf is gelegen te Bieststraat 107 te Wevelgem. contactgegevens: kaat.vanlede@champignonkwekerij.be
tel: 0473 29 37 06

Openingsuren

In het jaar

 • de zaterdagvoormiddag van 9:00 en 12:00
 • Thuisleveringen aan restaurants, winkels, marktkramers...in de omgeving Wevelgem, Kortrijk, Bissegem, Menen, Roeselare, Ieper.
 • Lid van boerenenburen Kortrijk - wekelijks online aankoop

Bospaddestoelen

Eigen kweek Shii take

Vanaf dit jaar starten we met onze eigen kweek van shiitake in onze kwekerij.

Naast de shiitake is het tevens mogelijk om een kweekset aan te kopen waar je zelf shiitake op kan kweken.

Niet alleen het oogsten is bijzonder; ook de snelle, onvoorspelbare groei is prachtig om te zien. De paddenstoel groeit op een stevig baaltje beuken zaagsel en is volledig veilig ontwikkeld. Bovendien heeft u geen aparte benodigdheden nodig, u kunt deze kweekset gewoon thuis in de keuken neerzetten. De opbrengst is ongeveer een anderhalve kilo verse paddenstoelen.

Eigen Oesterzwammen

In onze kwekerij kweken we zelf onze oesterzwammen.

Het tevens mogelijk om een kweekset aan te kopen waar je zelf oesterzwammen op kan kweken.

Gesneden champignons

In onze kwekerij zijn we tevens voorzien om champignons te snijden. Naargelang de vraag kunnen we snijden op diverse dikte (2mm – 4mm,…)

De soorten die we kunnen snijden: witte champignon (1e en 2e keus), kastanjechampignon en de portobello.

Dit product wordt voornamelijk gebruikt in grootkeukens, pizzeria, slagerijen en restaurants wat voor hen een enorme tijdwinst oplevert. De champignons worden gesneden in diverse soorten verpakkingen (schaaltjes, vrac,…)

Voor particulieren is het mogelijk om op zaterdagvoormiddag in onze winkel tevens jullie champignons te laten snijden.

Champost

Van het totale gewicht aan verse compost waarmee een teelt wordt begonnen, blijft aan het einde ongeveer de helft over. 

Afgewerkte champignonmest wordt veel voor bemestingsdoeleinden gebruikt en wordt daarom regelmatig geanalyseerd. Verder kan je afgewerkte champignonmest ook gebruiken tussen de groenten en bloemen.

Bij koud weer zorgt het voor bescherming en bij warm weer voorkomt het uitdroging van de grond. Wanneer je wat champost tussen de bloemen en groenten aanbrengt zorgt het ervoor dat je ook weinig onkruid zal bespeuren. In het algemeen wordt champost beschouwd als een aantrekkelijk materiaal om de bodemstructuur te verbeteren. Het bevat veel organische stof, weinig zware metalen en geen onkruidzaden of ziektekiemen die schadelijk zijn.

Wel moet bij het gebruik ervan rekening worden gehouden met het hoge kalk-en zoutgehalte. Calcium komt voornamelijk voor als CaCO3 maar ook als CaSO4. Calcium kan een probleem vormen als champost wordt toegepast in teelten die een lage pH nodig hebben terwijl het oplosbare zout een probleem kan vormen in gronden die al veel zout bevatten of in zoutgevoelige gewassen. In serres is de kans op deze problemen groter dan in vollegrondsteelten. Bij gebruik in serres is het dus ook aangeraden de champost tijdig te vermengen met de grond.

Bij het gebruik van champost wordt een belangrijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Organische stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond. Hoe meer organische stof een grond bevat, hoe groter het vochthoudende vermogen is. Dit is met name van belang op droge gronden. Organische stof absorbeert mineralen als kalium, calcium, magnesium en ammonium. Deze spoelen daardoor minder snel uit.

Je kan best vooraf contact met ons opnemen indien je champost wenst aan te kopen. Te verkrijgen per zak of per aanhangwagen. De samenstelling: (per ton verse champost)

droge stof 340 kg
organische stof 214 kg
soortelijk gewicht 500 kg/m3
Stikstof (N) 6,3 kg
P2O5 4,0 kg
CaO 45,0 kg
MgO 2,4 kg

Gedroogde paddestoelen

Shiitake Chips

Gebrande Chiitake.

Heerlijk bij aperitief, voorgerecht of kaas.
vv

Teelt witte champignons

 • Teelt

  Een champignonbedrijf bestaat uit verschillende 'teeltcellen'. In elke teeltcel staan 2 'stellingen' die elk uit 5 boven elkaar gestapelde bakken bestaan. De bakken hebben een standaardbreedte van 1.34 m en een variabele lengte. Onze kwekerij bestaat uit 4 cellen van elk 200 m2 teeltoppervlakte. De teeltcellen zijn met elkaar verbonden door een werkgang. Elke teeltcel bevindt zich in een ander stadium van het teeltproces. Op deze manier verzekeren we jullie elke dag in verse champignons te voorzien. In onze werkgang staan verschillende apparatuur om de teelt zo goed mogelijk te laten verlopen.

 • Cyclus Champignon

  Champignons planten zich voort met sporen die geproduceerd worden op plaatjes in de hoed. Bij afrijping van de champignon opent de hoed zich zodat de sporen vrij komen. Vallen deze sporen op een geschikte voedingsbodem, dan zullen ze ontkiemen en aanleiding geven tot de ontwikkeling van een zwamvlok. De zwamvlok noemt men in het vakjargon 'mycelium'. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn (in de natuur is dit vaak de herfstperiode) gaat het mycelium over tot de knopvorming, dit is de aanleg van de eigenlijke vruchtlichamen of champignons. Deze kleine knoppen groeien in snel temp uit tot volwaardige champignons. In een gestuurde teelt verdubbelt de champignon elke 24 uur in gewicht. Om champignons te telen, moet men deze levenscyclus in stand houden en optimaliseren. Daarvoor is behoefte aan een geschikte voedingsbodem voor de champignon, de geschikte rassen en een aangepast klimaat. Ook vrijwaring tegen allerhande ziekten en plagen is belangrijk. Enkel bij een optimale sturing van dit alles kan de teler de consument een kwalitatief hoogstaand product aanbieden..

 • Myceliumgroei

  De myceliumgroei duurt ongeveer 16 dagen bij een composttemperatuur van 25° C. In deze tijdspanne ontwikkelt de schimmel op de broedkorrels zich en koloniseert de compost. Op het einde van de myceliumgroei spreekt men van doorgroeide compost. In ons bedrijf vullen we onmiddellijk met doorgroeide compost dat we aangeleverd krijgen van onze compostleverancier: Sterckx Boven deze compost komt een laagje (6 cm) dekaarde. Deze dekaarde is een mengsel van veengrond en schuimaarde. Het mycelium moet ook dit laagje dekaarde doorgroeien. De dekaarde doet tevens dienst als waterbuffer voor de verdere teelt. Voor elke geproduceerde kg champignons is er ongeveer 2 liter water nodig.

 • Koelen

  Als het mycelium ongeveer drie kwart in de dekaarde is ingegroeid wordt er in sommige bedrijven de dekaarde volledig doorwoeld. In het vakjargon noemen we dat 'opruwen'. Dat zou de knopvorming kunnen bevorderen en ook zorgen voor een gelijktijdige uitgroei van de knoppen. In ons bedrijf doen we dat niet door het feit dat we geen gelijktijdige uitgroei nastreven. Zo kunnen we een volledige week oogsten in plaats van enkele dagen. Als het mycelium hersteld is, wordt er gekoeld met het oog op het introduceren van de knopvorming. Daartoe wordt de luchttemperatuur in 2 tot 4 dagen (afhankelijk van ras en gewenste champignongrootte) afgekoeld tot ongeveer 17 - 18°C. De composttemperatuur daalt dan geleidelijk tot 20°C..

 • Knopvorming

  a het koelen of afventileren duurt het nog ongeveer een anderhalve week tot het begin van de oogst. In die periode worden de knoppen gevormd en groeien ze uit tot volwaardige champignons. knopvorming De luchttemperatuur bedraagt dan 17-18 °C met een relatieve luchtvochtigheid tussen 88-91% en een CO2 gehalte tussen 1200 à 1400 ppm. Het is in deze fase dat door vakkennis het aantal stuks, het gewicht en de kwaliteit wordt bepaald. Fouten die in deze fase worden gemaakt kunnen moeilijk rechtgezet worden en kosten veel geld. Hier gaat het om werken met tienden van een graad.

 • Oogstperiode

  De oogst van champignons verloopt in 'vluchten'. Elke week gedurende de oogstperiode verschijnt een vlucht champignons. De meeste bedrijven houden een oogstperiode van 3 of 4 weken of vluchten aan. In ons bedrijf beperken we ons steeds tot 3 vluchten. Latere vluchten geven té weinig rendement en de kans op ziektes en plagen neemt toe.

 • Doodstomen

  Na het plukken van de laatste champignons wordt de cel met haar inhoud doodgestoomd. Dit heeft als doel alle organismen die schadelijk zijn voor de champignonteelt te doden vooraleer de compost uit de cel weggehaald wordt. Op die manier voorkomt men verspreiding van ziekten over het bedrijf. Doodstomen gebeurt bij temperaturen van minimaal 65° C in de compost gedurende 12 uur.
  Vermits er tijdens de kweek niets van bestrijdingsmiddelen gebruikt worden is deze fase belangrijk voor het voorkomen van ziekten.

  De meest voorkomende ziekten in de champignonteelt zijn:

  • plagen: champignonvlieggen, mijten, aaltjes
  • schimmelziekten: inktzwammen, gele en groene schimmel, lippenstiftschimmel, valse truffel, droge en natte mollen (misvormde champignons)
  • afstervingsziekte
  • bacterieziekten: bacterievlekken, mummiezieke

Teelt Shii Take

 • Teelt

  In de teelt van shiitake onderscheiden we twee grote technieken. We kunnen shiitake kweken op boomstammen (logs) en op substraat. (sawdust). De onderstaande teeltechniek gaat voornamelijk over de kweek op substraat. Je kan het substraat zelf samenstellen maar naast het feit dat dit een werk voor specialisten hebben we hiervoor ook een perfecte uitrusting nodig om het materiaal te steriliseren en te pasteuriseren. Daarnaast hebben we ook nog een heus labo nodig om de inoculatie en incubatie Je kan ook het substraat zelf aankopen in onze kwekerij en deze baaljtes zijn reeds doorgroeid met shiitake mycelium.

 • Cyclus Champignon

  De algemene cyclus voor de kweek van shiitake bestaat uit de myceliumgroei - knopvorming – knopuitgroei – oogstfase. Elke fase heeft zijn specifieke vereisten naar omgevingsfactoren om een ideale productie te bekomen.

 • Myceliumgroei

  De myceliumgroei bestaat uit een aantal fases. Het start met de doorgroei van myceliumdraden in het substraat en kent dan enkele gedaante vervormingen. De tweede afbeelding bevindt het mycelium zich in de ‘pop-corn’ fase. Het mycelium heeft een witte laag gekregen met kleine bubbeltjes. Op deze bubbeltje worden primordia geproduceerd. De meeste van deze bubbeltjes verdwijnen echter. Veranderingen van temperatuur en hoge CO2 concentraties spelen een grote rol in deze bubbelvorming. Deze ‘pop-corn’ fase gaat over in de ‘browning’ fase waarin het substraat volledig bruin komt. Deze fase kan gebeuren in de zakken zelf of je kan hier het substraat van de zakken ontdoen en de ‘browning’ laten gebeuren . Je kan dat doen wanneer het mycelium ongeveer 1/3 a ½ bruin is. Het tijdstip om de zakken te verwijderen speelt een grote rol in het verdere teeltverloop. Het is zeker noodzakelijk om de relatieve vochtigheid in deze fase hoog te kunnen houden (70%) om contaminatie met andere schimmels te vermijden.

 • Knopvorming

  Na de mycelium groei volgt het inleiden (initialiseren) van de knopvorming. Voor de overgang van de vegetatieve fase naar de reproductieve fase is er een verandering vereist van de omgeving: verlaging temperatuur, verhogen van vochtigheid, onderdompelen van het substraat, verlaging van CO2 door lucht ventilatie, fysische shocks (lichtjes slaan op substraat, omdraaien van het substraat,…), verhoging van licht intensiteit Voor de knopuitgroei veranderen sommige telers niet van omgevingswaarden, anderen daarentegen trachten zoveel mogelijk de natuur te simuleren door in de dag veranderingen in de temperatuur, licht en vochtigheid door te voeren. Dit zou de kwaliteit van de shiitake bevorderen en de contaminatie van andere schimmels afremmen. De onderstaande afbeeldingen geven een beeld over de stadia tijdens de knopuitgroei

 • Oogstperiode

  Vooraleer we de shiitake gaan oogsten is het aangewezen de relatieve vochtigheid gedurende 12 uren op 60% te houden. Om de shiitake te oogsten beweeg je deze wat van het substraat weg en kan je deze dan met een mesje of een schaar afsnijden. Om contaminatie met vreemde schimmels te verkleinen is het best de resterende delen van het substraat te verwijderen. Na de oogst moeten we de R.V naar 30-50% brengen met een luchttemperatuur van 21° gedurende 7 dagen. Dit doen we om terug rust te brengen in het substraat. Daarna moet het substraat terug goed bevochtigd worden om een tweede oogst (vlucht) te krijgen. We kunnen dit doen door het substraat 12 uur onder te dompelen in water of massaal water te geven.

Nieuws

Folder en Flyer

Je kan ons totaal aanbod raadplegen door de folder of flyer te downloaden.

Je kan ons steeds contacteren indien hieromtrent vragen zijn.

Folder en Flyer

Elke eerste zaterdag van de maand zijn we aanwezig op eule mart met ons totaal aanbod van paddenstoelen.

Eule mart is een maandelijkse, originele, markt waar lokale handelaars hun goederen en diensten voorstellen aan lokale consumenten.

Bloemen en Hoevemarkt Menen

Op zaterdag 29 april van 8:00 tot 13:00 staan we met onze champignons op de 45ste editie van de Bloemen- & Hoevemarkt.

Kweek thuis zelf je eigen shiitake.

Kweek thuis zelf je eigen shiitake op onze kweeksets.

Bij aankoop van een kweekset staan de eerste shiitake reeds plukklaar.

De opbrengst is ongeveer een anderhalve kilo per kweekset.

Bestellen kan telefonisch op het nummer 0473 29 37 06 of
per email: aanvraag kweekset shiitake

Herfstweekend middelkerke.

We waren aanwezig op het herfstweekend van Middelkerke van zaterdag 17 tot zondag 18 oktober 2015.